Jeg tilbyr psykoterapi og parterapi i Bygdøy Allé i Oslo. Jeg jobber med problemstillinger av ulik art og omfang, enten du strever mye eller fungerer godt, men kjenner at du savner noe eller at noe skurrer. Litt enkelt sagt koker det ned til ditt forhold til deg selv og til andre. Vanlige grunner til å oppsøke hjelp omfatter humørproblemer, lav selvfølelse, engstelse, relasjonsvansker, utbrenthet og eksistensielle spørsmål som mening og livsvei. Gjennom terapi kan du bli mer venn med ditt indre liv, bli kjent med egne ressurser, og bli tryggere på å uttrykke deg til andre.

Jeg har en humanistisk tilnærming som søker å nøste opp i følelser og behov, utforske og integrere vanskelige opplevelser, og oppdage bedre måter å relatere til oss selv og andre på. Jeg trekker på både forskningsbasert psykoterapi (Emosjonsfokusert terapi), og moderne visdomstradisjoner som integrerer vestlig psykologi med nærværstrening.

Tilnærmingen er myk, men kraftfull, og har selvaksept som sentralt utgangspunkt. Den passer for de fleste som ønsker bedre kontakt med seg selv og andre, og er villige til å trene på det. Gevinsten er å oppleve seg mer sann og hel, og større evne til nærhet med viktige andre. 

Ved klinikken samarbeider jeg med dyktige psykologer og psykoterapeuter. I tillegg får jeg jevnlig ekstern veiledning på terapien jeg tilbyr. Jeg jobber uten refusjon så du trenger ikke henvisning. 

Timer tilbys ved klinikken og/eller på Skype, og jeg holder også gjerne sesjoner på engelsk om ønskelig.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close