Jeg er opprinnelig utdannet fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi, og har også en grad fra Norges Idrettshøgskole. Etter å ha jobbet med fysioterapi og manuellterapi i en årrekke beveget jeg meg gradvis over til psykoterapi, parallelt med studier innenfor dette og inspirert av min egen personlige reise. Jeg har alltid vært nysgjerrig på hvordan vi mennesker fungerer og har studert både kropp og sinn, og utforsket mange idretter og en rekke terapier og visdomstradisjoner. Gjennom årene har jeg lært mye om hvordan vi mennesker fungerer, blitt inspirert til å bruke det i arbeid med andre, og utdannet meg innen retningene jeg resonnerer mest med.

De siste årene har jeg studert Emosjonsfokusert Terapi (EFT) og emosjonsfokusert parterapi ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi. EFT er en anerkjent og vitenskapelig psykoterapeutisk retning, grunnlagt av psykolog og forsker Leslie Greenberg. Det er en effektiv metode som raskt bringer oss inn til følelsene som styrer oss, og hjelper oss å akseptere, forstå og integrere fastlåste følelser.

Siden 2009 har jeg vært student i Diamond Approach (Ridhwan skolen), og opplever det som en viktig kunnskaps- og erfaringsbakgrunn for terapien jeg tilbyr. Diamond Approach integrerer østlige visdomstradisjoner med vestlig psykologi og har en omfattende forståelse av personlighet, bevissthet og virkelighet. Meditasjon, tilstedeværelse og selvforståelse er viktige fundament i denne retningen. Essensen er åpenhet for og forståelse av vår egen opplevelse, og en mer direkte måte å være i verden på, i øyeblikket. For å komme dit må vi ofte bearbeide tidligere erfaringer som farger vår opplevelse.

Jeg har en ettårig utdannelse i Zen Coaching, en coachingmetode som igjen baseres hovedsakelig på Diamond Approach, zen buddhisme og ikke-voldelig kommunikasjon (IVK). Den har en mer relasjonell profil enn Diamond Approach, og er noe mer praktisk rettet.

Diamond Approach og Zen Coaching har mye til felles med EFT, men er i større grad inspirert av kontemplative tradisjoner og har et større fokus på nærværstrening. De gir en ekstra dybde og sjel i arbeidet, mens EFT bidrar med spesifikke metoder for å integrere følelser. Felles for alle er fokus på opplevelsen her-og-nå. Hva som vektlegges mest i terapien vil også avhenge av klientens ønsker og stil.

Siden 2018 har jeg vært kandidat ved Institutt for Gruppeanalyse og Gruppepsykoterapi (IGA). Jeg har yogalærerutdanning fra Nosara Yoga Institute, og erfaring fra kroppspsykoterapi og pusteterapi. I to år jobbet jeg som kandidat i psykomotorisk fysioterapi og har fra det med meg bevissthet rundt pust, kroppskontakt, holdning og spenningsmønstre.

Lenker:
Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi
International Society for Emotion Focused Therapy
Diamond Approach
Zen Coaching
Institutt for Gruppeanalyse og Gruppepsykoterapi

%d bloggere like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close